pranichealingfinland_044-banner


Useimpien ongelmien syyt, ilmenevätpä ne sitten fyysisessä kehossa tai tunteen ja mielen tasolla, löytyvät kehon energiajärjestelmästä. Hoitamalla ihmisen energiakehoa voidaan nopeuttaa sairauden paranemista, sillä energiakeho ja fyysinen keho vaikuttavat voimakkaasti toisiinsa.

Ymmärtämällä energiakentän vaikutus ihmisen terveyteen, ajatteluun ja olemukseen, voi Pranic Healing taidoilla ja tiedoilla saada aikaan positiivisia muutoksia monilla elämän alueilla, kuten ihmissuhteissa, kodin ilmapiirissä, lasten kasvatuksessa, työelämässä, omien tavoitteiden saavuttamisessa ja oman elämän hallinnassa. Tämä osoittaa Pranic Healing tekniikkojen moninaisuuden ja syvyyden!

Aurat eli energiakehot

Etterikehoa eli bioplasmista kehoa kutsutaan toisinaan yleisnimityksellä ”energiakeho”. Se ympäröi ja läpäisee fyysisen kehon sekä kontrolloi fyysisen kehon toimintaa ja siinä olevia elimiä. Eetterikehossa on energiakanavia, meridiaaneja, joita pitkin koko kehoa elävöittävä elinvoima kiertää. Eetterikehossa saattaa olla energian tukoksia tai vajautta, mikä on osasyynä sairauksien syntymisessä.

Energiakehoja eli auroja ihmisessä on useampia, joista Pranic Healing kursseissa tasolla 1 (peruskurssi) keskitytään sisempään auraan, terveysauraan ja ulkoiseen auraan, mutta syvemmälle ohjautuvissa hoidoissa keskitytään eetterikehoon, tunnekehoon ja ajatuskehoon. Pranic Healingin henkisen kehityksen kursseilla opetetaan ihmisen energiajärjestelmää tätäkin tarkemmin.

Energiakeskukset eli chakrat

dd18fd0faabb90fa50507b8e47d20bf2-2Energiakehossa on tiiviimmän energian keskuksia eli chakroja, jotka kontrolloivat ihmisen niin fyysistä puolta kuin myös ajatuksia ja tunteita. Chakrat ovat energiakehon ”venttiilit” joiden kautta energia virtaa sisään ja ulos. Ne myös lähettävät polttoainetta kehon eri osiin, jotta ne voisivat toimia tehokkaasti.

Jokaisella chakralla on sekä fyysinen että tunnetason toimintaa. Esimerkkinä mainittakoon palleachakra, joka kontrolloi useimpien sisäelinten toimintaa. Sinne varastoituvat myös alemmat tunteet kuten viha, ärtymys, kateus jne. Kun näitä tunteita koetetaan tukahduttaa ja painaa sisään, chakra tukkeutuu. Tämän voi fyysisesti tuntea kireytenä, möykkynä tai arkuutena ylävatsan alueella, vaihtoehtoisesti se voi tuntua myös rintakipuna. Lääketietellisesti tällaista tukahdutetuista tunteista johtuvaa energian tukosta on vaikea näyttää toteen, koska energian epätasapaino ei näy röntgen- tai ultraäänitutkimuksessa.

Meitä ympäröivä energiakenttä vaikuttaa fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, tunteiden puhtauteen ja tasapainoisuuteen, menestykseen uran ja rahan suhteen sekä jopa hyvinvointiin ihmissuhteissa. Energiakentän toimintaan vaikuttavat energiakehon laatu sekä chakrojen koko, vahvuus, kirkkaus ja puhtaus. Chakrat ovat myös portteja korkeampiin tietoisuuden tiloihin.

Pranic Healing hoidoissa keskitytään useimmiten 11 suurimpaan chakraan. Chakroja on energiakehossa paljon enemmän, ja tietyissä hoidoissa käsitellään myös kehon pienempiä chakroja.

Arkielämä, stressi, omat ja muiden ihmisten ajatukset, prosessoitu ruoka ja monet muut asiat vaikuttavat energiakehon puhtauteen. Energiakeho ja chakrat imevät itseensä näitä vaikutteita ympäristöstä, ja energiatasolla likainen työympäristö tai negatiiviset ihmiset vaikuttavat näihin, aiheuttaen tukoksia.

Mitkä ovat seuraukset energiakentän tukkoisuudesta?

 • Ajatuksen hidas kulku ja sumeus
 • Tunteiden hallinnan puuttuminen
 • Erilaiset sairaustilat
 • Huono vastustuskyky
 • Krooniset terveysongelmat
 • Elinvoiman vähyys
 • Väsymys ja heikko olo
 • Kehon ennenaikainen vanheneminen
 • Korkea stressitaso kehossa, mikä voi johtaa hallitsemattomiin tilanteisiin
 • Hidastunut henkinen kehitys
 • Materiaalisen menestyksen puuttuminen
 • Ihmissuhteissa toistuvia, samankaltaisia ongelmia
 • Vaikeuksia saavuttaa päämääränsä ja toteuttaa toiveensa

Pranic Healing hoidolla nämä tukokset saadaan poistettua ja energiakeho vahvistettua niin että negatiiviset vaikutukset vähenevät tai lakkaavat kokonaan!