pranichealingfinland_015


PRANIC HEALINGIN HENKISEN KASVUN SUUNTAUS ON ARHATIC JOOGAA!

Arhatic tulee sanasta ”arhat”, eli henkilö, jolla on korkealle kehittyneet henkiset kyvyt, tarkka intuitio, puhtaat tunteet ja joka elämässään ja teoillaan on vahvasti osallisena suuren, jumalallisen suunnitelman toteuttamisessa.

Arhatic jooga on älyn, tahdon, voiman ja rakkauden henkinen polku. Se on energia-anatomiaa ja henkisen kehityksen tehokasta eteenpäin viemistä. Se on nykyaikaista tietoa, joka ohjautuu voimallisiin, muinaisiin tiibetiläisiin, kiinalaisiin ja intialaisiin tietoihin chakrojen aktivoinnista ja tasapainottamisesta sekä kundalini-energian turvallisesta herättämisestä.

Arhatic jooga on hyvin kehittynyt tekniikka henkisen polun ihmisille, ja siinä yhdistyvät eri joogalajit. Arhatic joogassa voit siis oppia ja kokea 7 eri joogalajin voiman: Raja joogan, Karma joogan, Kundalini joogan, Jnana joogan, Bhakti joogan, Mantra joogan ja yksinkertaisemman Hatha joogan.

Arhatic jooga on meditaatoita, hengitys- ja energiankierrätysharjoituksia ja teoriaa energioista. Arhatic jogaan ei liity muiden jooga-lajien fyysisiä harjoituksia.

Arhatic jooga aloitetaan siihen valmistavalla kurssilla (Arhatic Yoga Preparatory level), jossa keskitytään puhdistamaan fyysisen kehon lisäksi eetteri-, astraali- ja mentaalikehoja. Sitten chakroja aktivoidaan tietyssä salaisessa järjestyksessä saaden kundalini energian aktivoitumaan tehokkaasti ja turvallisesti, jolloin sitä voidaan kierrättää kehossa. Tämä on hyvin pitkälle kehittyneiden joogien harjoittama tekniikka. Se on se perusta, jolle monen tavoittelema ns ”kultainen energiakeho” rakentuu.

Arhatic jooga kurssilla opit:

  • Vaivattomasti hajottamaan lamauttavia negatiivisia tunteita, jotta sieluenergia pääsee hallitsemaan astraali- ja mentaalikehoja.
  • Vahvistamaan vetovoimaasi, parantavia kykyjäsi, seksuaalienergiaa ym, mikä tapahtuu kun aura ja chakrat suurentuvat ja energia niissä lisääntyy.
  • Erityisen kierrätysmeditaation, jossa sieluenergiaa liikutetaan kehossa ja näin saadaan vanhat pinttyneet energiat, ajatusmallit ja tunteet hajoamaan ja poistumaan kehosta.
  • Tunnistamaan erilaiset kundalini-syndrooman oireet ja korjauskeinot. Näitä oireita ovat mm. kehon liiallinen lämpiäminen, pitkään jatkuvat kuumetilat, unettomuus, hallusinaatiot, pakkoliikkeet, hallitsematon sukupuolivietti, ihmissuhdeongelmat, välinpitämättömyys, rahaongelmat ym. Tämä johtuu negatiivisen karman nopeasta materialisoitumisesta. Nämä ongelmat voidaan poistaa tai niitä voidaan lievittää jos eetteri-, astraali- ja mentaaliauroja on valmisteltu aktivointiin puhdistamalla niitä riittävästi.

Arhatic Yogan valmistava taso -kurssille osallistumisen edellytyksenä on Pranic Healing tason 3  tai Sielunyhteys-kurssin + Värienergiakurssien suorittaminen. Kurssi on kaksipäiväinen (16h).

Seuraavan kurssin ajankohtaa voi kysellä: hannele@pranica.fi