pranichealingfinland_017

Harjoitusten avulla voi kehittää omaa tietoisuuttaan hienojakoisten energioiden havaitsemisessa. Harjoitusten myötä pystyy kehittämään itselleen vakaan, hallinnassa olevan mielen niin, että tuo kyky olisi integroitu arkipäivän elämään positiivisena ja käytännöllisenä lisänä.

Jotkut meistä ovat synnynnäisesti herkkiä ja aistivat energiamaailman eri tavoilla ja jatkuvasti, mikä voi hetkittäin olla rankkaa ellei osaa ”sulkea” selvänäköisyyttään. Toiset taas saavat harjoitella jotta oppivat tuntemaan, näkemään, kuulemaan ja maistamaan energioita. Kummankinlaiset ihmiset saavat apua Selvänäön kehittämisen kurssilla.

Kurssilla opit selvänäön ymmärtämistä käytännössä harjoitusten avulla. Kurssin harjoitusten myötä myös vahvistetaan sitä perustaa, jolla energioiden aistiminen (objektiivista) ja henkinen näkökyky (subjektiivista) lepäävät. Selvänäkötaidosta on hyötyä yrittäessäsi ymmärtää ympäröivää energiamaailmaa ja sen vaikutusta fyysiseen maailmaan. Selvänäkökyky auttaa myös sinua tekemään energiahoidon tehokkaammin. Kurssilla opit esimerkiksi:

  • Opit yksinkertaisia mutta tehokkaita menetelmiä, joilla voit hellästi ”avata” ja ”sulkea” chakran näkemistä varten.
  • Opit ymmärtämään chakran suojaverkon toimintaa, jotta voit turvallisesti nähdä energiamaailmaan.
  • Opit saavuttamaan optimaalisen tunne- ja ajatustilan, jotta voit vastaanottaa energiakuvia.
  • Kurssin aikana tehdään paljon harjoituksia!
  • Saat kurssilta mukaasi ”kotitehtäviä” joita harjoitella jatkuvasti, jotta selvänäkökykysi vahvistuisi ja tarkentuisi.

Kurssille osallistuminen edellyttää Arhatic joogan tasojen 1-2 suorittamista.