cropped-PranicHealingFinland_064.jpg

Basic Pranic Healing = Grundkurs (nivå 1)

Under MCKS Pranic Healing® grundkursen lär du dig grundteknikerna för healing; skanna (kartlägga) energikroppens och chakrans tillstånd, rengöra energiblockeringar samt energisera, dvs ge energi till de områden där det är brist på energi.

I skanningen får man först lära sig aktivera handchakran, varefter det är lättare att känna energin hos den man behandlar – eller sin egen energi – samt känna energiblockeringar. Efter kartläggningen gör man i Pranic Healing en grundlig rengöring och slutligen energiserar man med ren energi som healern får från omgivningen.

Under kursen lär du dig följande:

  • Skanna, dvs kartlägga energikroppens och chakrans tillstånd
  • Energikroppens och chakrans anatomi och hur de styr kroppens funktioner
  • Rengöra människans aura, chakran samt energin inuti kroppen
  • Öka energin i hela energikroppen och därmed stöda kroppens läkande förmåga
  • Behandla vanliga enkla besvär såsom huvudvärk, sår, brännskador, muskelvärk, men också högt blodtryck, astma och stress.
  • Förstå hur materia och energi är kopplade till varandra och hur obalans i energikroppen tar sig uttryck i den fysiska hälsan

Du lär dig också:

  • Rengöra kroppen på stress-energi och öka energinivån med hjälp av prana-andning
  • Tvillinghjärtmeditationen. Du får känna på hur denna meditation lugnar, stärker och expanderar medvetandet.
  • Använda healingteknikerna för självhealing, distanshealing och healing med hjälp av bön.
  • Under temakvällar och föreläsningar lär du dig om tex hur man healar växter, djur, relationer och förbättrar finanserna, och ger första hjälpen med Pranic Healing

Datum för nästa grundkurs i Sverige finner du i händelsekalendern.

Kursen är två dagar eller fyra kvällar lång, och priset är 3400 kronor (inkl moms).

Anmälning och frågor: hannele@pranica.fi


Miracles are fantastic events, which utilize hidden Laws of Nature. Most people are unaware of these Laws. Miracles do not break the Laws of Nature; they are actually based on them.

– Master Choa Kok Sui