pranichealingfinland_015


Tvillinghjärtmeditation

Till Pranic Healing -kurser, och i den livsstil som följer förståelse av energier, hör också meditation och välsignande av andra. Tvillinghjärtmeditation , eller Meditation för fred och hälsa som den ibland också kallas, är en enkel meditation som är lätt att följa, i vilken man välsignar jorden med tankar för fred, kärlek, glädje, förlåtelse och god vilja & vilja att göra gott. Vi betjänar världen genom meditation.

Under meditationen, efter den inledande välsignelsedelen, aktiveras vår andliga kontakt då vi koncentrerar oss på ljuset ovanför huvudet. I slutet välsignar vi igen hela världen, olika folkgrupper oc nationer, katastrofområden och vår familj, men också Moder jord. Efter meditationen rekommenderas jordning och fysisk aktivitet, så att överlopps energin man fått under meditationen lättare och snabbare sugs upp på cellnivå.

Att kunna hjälpa och göra nånting konkret, såsom i form av goda tankar och välsignelser, lindrar den hjälplösheten och förtvivlan som många känner pga nuläget i världen.

Den ökade livskraften i kroppen ger oss styrka och ork i vardagen och märks också i form av ökat immunförsvar och bättre hälsa. Chackran och auran renas och energimängden i dem ökar. Intuitionen stärks då de övre chakran aktiveras… och starkare intuition hjälper en såväl i det privata som i arbetslivet!

Hjärt- och kronchakran kan man aktivera på många sätt: med hatha joga, med andningsövningar, med att sjunga mantror eller genom att visualisera. Dessa tekniker är effektiva, men Tvillinghjärtmeditationen är ändå den snabbaste metoden för att aktivera dessa chakran!


Prova den korta versionen (15 min) av Tvillinghjärtmeditation här (på engelska): https://vimeo.com/209933648  


Tvillinghjärtmeditationen är utarbetad av Master Choa Kok Sui. Meditationen har fått intryck från olika österländska andliga tekniker. Tvillinghjärtmeditationen är en av de mest avancerade andliga metoderna i världen. Förr lärdes denna teknik ut bara åt ett fåtal utvalda lärjungar, men i dag är den tillgänglig för alla genom Pranic Healing!

Målsättningar med Tvillinghjärtmeditationen:

 • Regelbunden meditation ger oss många fördelar: stressen lindras, spänningar i kroppen släpper, vi slappnar av. Det här är ett bra sätt att förebygga sjukdomar och få bättre hälsa.
 • Medvetandenivån hos människor stiger gradvis.
 • Med energin i välsignelserna kan man förbättra mänskliga relationer och materialisera önskningar, men också åstadkomma förändringar i närmiljön och i hela världen.
 • Dessa mål kan man bäst nå genom att meditera regelbundet flera gånger i veckan.

Fysiologiska och psykologiska fördelar:

 • Höjer nivån för vissa hormoner (bl.a. melatonin och serotonin) upp till 100-300%. Det här har bl.a. sin inverkan på livslängden, stressnivån, växlingen mellan vakenhet och sömn och på förebyggande av cancer.
 • Ger en djup avslappning i kroppen, lugnar känslor och stillar sinnet, samt ökar känslan av tillfredsställelse och glädje.
 • Används i olika stress-lindrings program.
 • Används vid drogrehabilitering.
 • Tvillinghjärtmeditationen förbättrar minnet och koncentrationen, och speciellt kombinerad med Pranic Healing -behandlingar når man bästa resultat i studier och arbetsliv.
 • Tvillinghjärtmeditationens neurofysiologiska, psykologiska och sociologiska påverkan på människan har undersökts i huvudsak i USA (New York) samt Indien (Bangalore). På Pranic Healing Research Institutes sidor kan du läsa om dessa undersökningar.

Sociologiska fördelar:

 • Lugnar sinnet och känslorna och förbättrar således relationer (används t.ex. i parterapi eller på arbetsplatsen).
 • Förbättrar prestationen under arbets- eller skoldagen i.o.m att man orkar bättre, minnet fungerar bra och kreativiteten flödar.
 • Man har kunnat konstatera att agressivitet, panik, våldsamhet och drog användning har minskat i vissa områden, då stora grupper mediterat tillsammans och sänt fred och lugn i form av energi till dessa platser.

Fördelar på det andliga planet:

 • Känslorna lugnas, den inre känslan av frid, glädje och belåtenhet ökar.
 • Intelligensen och intuitionen ökar
 • Då medvetandet småningom höjs efter regelbunden meditation, får människan kontakt med den gränslösa energin och kreativiten i universum.
 • Tvillinghjärtmeditationen är en effektiv metod för att nå djup kontakt till sig själv och sintt högre jag; och den är en effektiv metod, om man strävar efter upplysning ( ”illumination”). Dessutom kan man med denna meditation lugna och påverka världssituationen på lång sikt, om bara tillräckligt stora grupper gör den här meditationen regelbundet.
 • Regelbunden meditation ger effekter som syns i energikroppen och chakrasystemet hos den mediterande personen. Chakran aktiveras och energikroppen renas. När energifältet är starkt förverkligas ens mål och önskningar snabbare och de välsignelser man sänder ut till världen blir starkare.
 • Pranic healers som mediterar regelbundet kan göra snabbare och effektivare behandlingar.

Begränsningar gällande Tvillinghjärtmeditationen:

Om man önskar börja meditera Tvillinghjärtmeditation regelbundet, är det bra att komma ihåg några begränsningar, eftersom meditationen är väldigt kraftig i sig, och energinivån i kroppen höjs mycket snabbt (den till och med fördubblas under en halv timmes session).

Denna meditation rekommenderas den inte för personer under 18 år, gravida, eller personer med oskött högt blodtryck, allvarlig sjukdom i inre organen (t.ex. en hjärt-, lever-, eller njursjukdom) eller grönstarr (högt ögontryck).

Tvillinghjärtmeditation på din hemort?

Meditationsgrupper för Twin Hearts (Tvillinghjärtmditation) finns i de flesta länderna, åtminstone i storstäder.
I kalendern hittar du aktuella meditationer på olika orter. Ledd meditation på engelska finns bl.a. i iTunes, Google play och Amazon Music under sökordet Choa Kok Sui.

Om du är intresserad av att starta en meditationsgrupp på din hemort eller arbetsplats ta då kontakt med hannele@pranica.fi som i Sverige och Finland ordnar Tvillinghjärtmeditationer.