Kan vem som helst lära sig att behandla med hjälp av Pranic Healing?

Var och en som vill lära sig att göra energibehandlingar, kan lära sig tekniken. Det handlar inte om något mirakulöst botemedel eller om att man skulle behöva född med en särskild gåva, utan det handlar enbart om rengöring och påfyllning av patientens energi. Detta hjälper energikroppen och den fysiska kroppen att läka snabbare av sig själv.
Av milda åkommor märks behandlingens effekter redan samma dag, väldigt fort också. I svårare fall behövs flera behandlingar med några dagars mellanrum innan kroppen ger sig och självläkningsmekanismen vinner över sjukdomen. Om åkomman länge har varit återkommande kan det behövas regelbundna behandlingar under flera månader kanske till och med ett år. För de allra svåraste sjukdomarna kan påverkan vara liten, ibland bara för att lindra symptomen hos patienten. I de svåra fallen behövs också patientens aktivitet; som att minska stress, be om förlåtelse, tänka positivt, ändra till en hälsosammare diet och att öka den fysiska aktiviteten samt sömntiden. Läs mer om behandlingar här.

Hur kan man veta att chakran är verkliga?

Chakran sträcker sig ungefär 30–60 cm utanför kroppen. De är formade som en kon, där öppningen är framför kroppen. Ett chakra formas av cirkulerande rörelser av energi. Dess precisa utformning är mycket komplicerad. Och sen svaret på frågan; man lär sig känna ett chakra med händerna. Om man för handen exempelvis framför solar plexus, kan man känna en svagt elektrisk känsla. Eftersom en sådan känsla i början är mycket svag, bör man öva på detta ofta. Förvånansvärt många kan känna något redan på grundkursen (nivå 1). Om patienten är väldigt stressad eller arg, är det lättare att känna solarplexuschakrat än dom andra chakran, eftersom energin inne i chakrat är så tydlig då.

En del börjar först känna energier efter flera månader, speciellt om de övar bara nu och då. Övning ger färdighet också här!
Det finns också personer, som kan se energier, åtminstone delar av en aura eller något av chakran. Att vara en mer precis och pålitlig klärvoajant är mycket svårt, och det behövs en mycket ren och stark energikropp hos den som försöker se, eftersom man ser andras energier igenom sitt eget energifält! Läs mer om energikroppen och chakran här.

Vem har utvecklat dessa kurser?

Kurserna i Pranic Healing är utvecklade av den filippinske mästarhealaren och andlige läraren Choa Kok Sui. Han har skapat en helhet av olika kursprogram för healing, energier, meditation och andlighet, så att ”alldeles vanliga” människor kan utveckla sin förmåga att jobba med energier och göra stora framste i sin personliga utveckling.

Inom Pranic Healing och Arhatic Yoga finns det en möjlighet att fortsätta att studera de olika delområden som man själv är mest intresserad av. En del vill fördjupa sig i healingtekniker, andra vill studera kunskap inom andlighet.

Master Choa har i sin ungdom träffat många andliga lärare och studerat med dem och efter många års erfarenhet av healing och energiexperiment har han samlat ihop de mest fungerande teknikerna. Under detta arbete stötte Master Choa också på sådan information om energier som visat sig vara felaktig eller basera sig på skrock och vidskepelse, och allt detta har gallrats bort från det som nu går under namnet Pranic Healing.

Pranic Healing är alltså en kursserie av vältestade energitekniker. Pranic Healing finns till för alla, som är nyfikna på energier, som vill må bra och som vill bli bättre människor.

Av instruktörerna för Pranic Healing -kurser krävs att de följer undervisningsmanualen, så att nivån på kurserna hålls god och teknikerna oförändrade i hela världen.

Vad lär jag mig på nybörjarkursen (nivå 1)?

Mer om de olika kursernas innehåll kan du läsa här.

 • Om chakran: vad är de, hur påverkar de oss, och hur handskas man med dem?
 • Om auran: vad är det och hur påverkar den hälsan?
 • Om energi / prana: var finns det energi, hur påverkas vår hälsa av den?
 • Om olika begrepp som lagen om karma, den gyllene regeln, dygder och personlig utveckling, att bli en bättre människa, om att donera till välgörenhet…
 • Om skanning / att kartlägga energier med sina händer: hur man tränar upp det, hurudan information kan man på det sättet få om kroppens enerisystem…
 • Hur gör man en behandling: rengöring och energisering av chakran.
 • Hur healern behåller sina energier och inte får smitta av den dåliga energin från klienten.
 • Hur var och en av oss kan behålla och öka sin energi under vardagen.
 • Hur man under healingen ber om hjälp av Gud och änglar.
 • Om distanshealing: hur behandlar man en klient som inte är på plats
 • Prana-andning: en andningsteknik där man förstärker och rengör sin egen aura
 • Tvillinghjärtmeditation: ett sätt att tjäna världen, och samtidigt rena och öka sin egen energi.
 • Andlig utveckling: vad är viktigt, hur börjar man, vilken hjälp kan man få av Pranic Healing om man fortsätter till Arhatic Yoga kurser
 • Behandlingsprotokoll för vanliga lindriga åkommor och sjukdomar.
 • Med kunskaperna från grundkursen är det lätt att förstå och tillämpa behandlings protokoll från de olika Pranic Healing böckerna.
 • Övningarna görs parvis under kursen.

Hur lång är kursen?

Kurserna hålls vanligtvis under en helg (18h/två hela dagar). Ibland ordnar vi också kurser under vardagskvällar (4×4,5h). Vissa specialkurser är en dag långa. Läs mer om kurser här.

Kan jag också lära mig Pranic Healing?

Varje person, med normal inlärningsförmåga, kan lära sig göra healing. Att göra en behandling är ungefär lika lätt och enkelt som att lära sig köra bil. Man behöver kunna teori och regler, så att man vet vad man gör. Övning ger färdighet.
Det är bra att börja med att behandla sin familj och sina vänner; deras tillfälliga smärtor och andra lindriga åkommor.
Ofta säger den som blivit behandlad att ”det gör inte ont längre efter behandlingen du gjorde igår”. Och en skeptiker kanske säger ”det gör inte längre ont, kan det ha varit din behandling som påverkat?”. Så småningom får healern mer självförtroende tack vare den positiva feedbacken. Behandlings protokollen för olika problem finns i Master Choas många böcker, så under behandlingen lönar det sig att läsa böckerna och följa protokollen steg för steg.

Till vem kan jag göra en behandling?

I början är det lättast att göra behandlingar på sig själv och sina närmaste. Att få öva att behandla personer som är mottagliga är jätte bra för den som nyligen ått kursen! Bland deltagarna på kursen finner man också ofta likasinnade människor oc man kan göra behandlingar på varandra.

Under Pranic Healing- och meditationsträffar finns det oftast tillfälle för övning och behandlingar kan dr öras också på utomstående. Under dessa tillfällen kan det vara bra att öva upp sina healingfärdigheter, då det alltid finns med erfarna pranic healers för råd. Gradvis så kommer det finnas fler och fler professionella pranic healers, som kan hjälpa dem med svårare problem.

Hur länge tar det att bli en healer?

Man kan börja göra healingar direkt efter grundkursen, t.ex med att behandla sina familjemedlemmar. När man fått någorlunda erfarenhet av enklare behandlingar, kan man ta nästa steg: nivå 2 (Färgenergikursen/Advanced Pranic Healing) där man lär sig att använda färgprana och nivå 3 (Emotionell healing/Pranic Psychotherapy) där man behandlar emotionella och mentala problem, beroenden och negativa beteendemönster. De här tre kurserna bildar en ”trilogi”. Efter dessa kan man få goda resultat om man noggrant följer de givna råden i behandlingsprotokollen.

Sin egna energi kan man förstärka genom att regelbundet göra Tvillinghjärtmeditation och prana-andning.

Kan något gå fel under behandlingen?

Behandlingen är säker och bekväm för patienten, om den görs på rätt sätt. Ibland kan man känna yrsel, om healern energiserar för intensivt, eller om patienten är mycket känslig för energier. Det går dock över snabbt. Att healern gör förebyggande rengöring tillräckligt är viktigt och då kan man oftast undvika olika slags healingreaktioner.

Undervisar Master Choa Kok Sui fortfarande?

Master Choa Kok Sui dog 2007, eller rättare sagt hans inkarnation i detta liv upphörde 2007 (för själen dör aldrig). Numera är det hans första elever, som nu är lärare på Master-nivå, som fortsätter hans undervisningsarbete. De håller i specialkurser och retreats runt om i världen. Ungefär en gång om året hålls någon av dessa kurser i något av de nordiska länderna.

Hur mycket kostar en kurs?

Grundkursen kostar 310 euro, motsvarande ca 3400 kr inklusive moms. Priset är ungefär det samma i alla EU-länder.

Varför är kurserna inte billigare?

Kursgrupperna är vanlien mindre och intensiva (max 12 pers) och man får personlig rådgivning under övningarna. Dessutom får deltagarna fortsatt ledning också efteråt i form av extra undervisning och gemensamma projekt under träffar och via vårt diskussions forum på Facebook.

De licenserade lärarna betalar också royalties till Institute of inner studies samt ger en del av kursarvodet till välgörenhet. Detta är en viktig princip hos alla Pranic Healing instruktörer.

Kan jag efter kursen lära ut Pranic Healing till mina bekanta eller mina klienter?

Du kan berätta om kursen för dina vänner och göra behandlingar på dem, men utan lärarlicens har du inte rätt att lära ut Pranic Healing eller några av de tekniker du lärt dig på kurserna. Pranic Healing och Arhatic Yoga kurserna står under copyright lagen, så tekniker eller kunskap som man lärt sig under kurserna får inte läras ut utan licens från Institute of inner studies. Teknikerna inom Pranic Healing och Arhatic Yoga är noggrant undersökta och utvecklade och alla licenserade lärare har gått igenom en lång lärarutbildning för att kunna dela kunskaperna på ett korrekt, säkert och rätt sätt.