Pranic Healing kurser

Pranic Healing är en serie internationella kurser, där man lär sig känna energi och behandla fysiska och känslomässiga problem. På kurserna lär du dig skanning (dvs att känna energikroppens energi), energikroppens anatomi, energihygien, färgenergi, de känslomässiga faktorerna som ligger bakom sjukdomar, samt hur man behandlar dem. Du lär dig också om meditation och om dess verkan på människan. Du lär dig om människorelationer och hur behandla problem på det området, samt hur du kan materialisera dina drömmar och om andlig utveckling.

Du lär dig på ett konkret och systematiskt sätt hantera energi, tekniker som du kan använda för att förbättra din livskvalitet. Teknikerna som du lär dig har noggrant utvecklats under 20 år – och har konstaterats vara mycket effektiva.

Under kurserna får du mycket fördjupad kunskap om energier i teori och praktik. Dessutom utvecklas din energi under kursernas gång och tack vare detta kan den balansera sig själv bättre än förr. Denna utvecnling börjar redan under grundkursen och förbättras för varje kurs.

Efter varje kurs får deltagarna ett kurs-certifikat från Institute for Inner Studies, som visar att kursen hållits av en Pranic Healing -lärare som är auktoriserad av institutet.

Det ordnas även regelbundna vidareutbildningar och tfäffar för kursdeltagarna, då man får repetera gammalt och lära sig nytt.

 

Följande kurser finns i Pranic Healing -utbildningsprogrammet:

Kurser om healing och energiskydd:

Pranic Healing grundkurs (nivå 1)
Pranic Healing färgenergikurs (nivå 2)
Pranic Healing för emotionell och mental hälsa (nivå 3)
Pranic Healing med kristaller (nivå 4)
Pranic Healing energiskydd
Superbrain Yoga
Diplomhealerutbildning

Kurser om finanser och att materialisera drömmar:

Pranic Feng Shui
Kriyashakti-kursen om att materialisera sina drömmar och uppnå sina mål
Andlighet och business

Kurser för andlig och personlig utveckling:

Arhatic Yoga-kurser
Kontakt med högre själen
Utveckla din klärvoajans
Människans andliga anatomi
Om Mani Padme Hum – mantrat och kunskapen bakom det
Energikunskap om kristendomen
Energikunskap om buddhismen
Energikunskap om hinduismen
Meditation enligt bönen Fader vår

Kurstillfällena hittar du i händelsekalendern.


Upphovsrätt: Kurserna I Pranic Healing och Arhatic Joga, som Master Choa Kok Sui utvecklade, är skyddade genom upphovsrätt, så kurserna och kursinnehållet är skyddat och får inte i någon form presenteras eller läras ut, i helhet eller delar av det, utan skriftligt tillstånd från Institute for Inner Studies.