pranichealingfinland_019-banner

Advanced Pranic Healing = Färgenergikurs (nivå 2)

Under den här kursen lär du dig effektivare och snabbare tekniker för att hantera energi. Du lär dig använda färgenergi och fler effektiva tekniker för rengöring och energisering.

Du lär dig bland annat:

  • Använda färgenergi: du lär dig använda olika energifrekvenser, som för klärvoajanta ser ut som energier i olika färger. Dessa gör rengöring och energisering ännu effektivare och påskyndar därmed själva behandlingen och tillfriskanadet.
  • Effektivare energikartläggning (=skanning): du lär dig fler skanningstekniker som ger noggrannare information om energikroppens tillstånd
  • Effektiva specialtekniker: hur man snabbt healar sår, hur man förnyar cellerna (vid tex lever-, njur- och nervskador), hur man effektivt rengör inre organ och blodet, samt andra tekniker för att stärka immunsystemet
  • Orsaker bakom sjukdomar, samt tekniker för att stöda läkning: du lär dig vilka faktorer som kan påverka insjuknande och därmed också stöda läkning
  • Hur man behandlar svåra sjukdomar: du lär dig effektiva tekniker för att ge healing och lindra även svårare sjukdomar, såsom cancer, diabetes, hjärtsjukdomar, njurproblem osv. I detta sammanhang påminner vi om att Pranic Healing är en kompletterande healingform, och därför bör man vid svåra sjukdomar alltid uppsöka läkare och kontakta en erfaren pranic healer!

Du lär dig också:

  • Att rengöra stressenergi från dig själv, din familj och på arbetsplatsen snabbt och effektivt
  • Rengöra ditt hem och arbetsmiljö från energi som inverkar negativt på dig
  • Stärka din kropp och förbättra minnet
  • Under kompletteringskvällarna lär du dig också hur du kan tillämpa denna information i din vardag, på jobbet, i skolan och i dina hobbyer.

För att kunna delta bör du ha avlagt Grundkursen (= nivå 1) och gjort minst fem Pranic Healing behandlingar.

Du hittar datum för nästa grundkurs i händelsekalendern.

Kursen är två dagar lång och priset är 4700 kronor (inkl moms).

Anmälning och frågor: hannele@pranica.fi


”Color prana is more specialized and more potent than white prana. Using color prana instead of white prana is just like approaching a specialist instead of a general practitioner.”

– Master Choa Kok Sui