pranichealingfinland_024Allt omkring oss är energi. När vi vet hur energin fungerar och hur man kan påverka den så kan vi förbättra många olika livsområden: hälsa, arbetsliv, relationer, ekonomi, andlighet. Med Pranic Healing kan vi hjälpa och lindra i olika problem och sjukdomar, men riktigt alla människor kan vi inte ändå hjälpa. Resultatet av healingen beror på så många faktorer, bl.a motivationen att bli frisk och karmiska faktorer.

Pranic Healing vid behandling av sjukdomar:

 • Med Pranic Healing kan man sköta både små och större problem: sjukdomar, olyckor, fysiska och psykiska problem. I många fall kan man få mångsidig lindring för sina kroniska problem; i andra fall kan problemet försvinna helt med regelbundna behandlingar. Bl.a vid följande problem har man kunnat ge märkbar hjälp eller lindring med Pranic Healing:
 • Huvud- nack- ryggvärk; muskelspänningar, förkylningssymptom, feber, hudproblem, allergier..
 • Försträckningar, benbrott, sår, brännskador….
 • Diabetes, njurproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, astma, matsmältningsproblem, sköldkörtelproblem, sjukdomar i genitalområdet.
 • Cancer, autoimmunsjukdomar, Alzheimers sjukdom, barnlöshet…
 • Depression, panikstörningar, traumatiska upplevelser, hyperaktivitet, ADHD
 • Viktigt att notera: när det gäller allvarliga sjukdomar eller olyckshändelser så skall man alltid uppsöka läkare utöver Pranic Healing behandlingen.

Pranic Healing -behandlingar inverkar också preventivt:

 • Du klarar bättre av stressen både i arbetslivet och i människorelationer, tankarna blir klarare och känslorna lugnare.
 • Du kan få starkare självförtroende, när energifältet och chakrasystemet är starka och klara, och i balans.
 • Du har förståelse och tekniker att upprätthålla en god hälsa.
 • Du får starkare immunförsvar, vilket syns i en bättre immunitet och snabbare tillfrisknande.
 • Du har förståelse och tekniker att upprätthålla god fysisk kondition samt förstklassig prestationsförmåga, samt att minska uppkomsten av sportskador och påskynda tillfrisknandet.

Pranic Healing ger dig färdigheter som behövs i arbetslivet och studielivet:

 • Bättre minne, koncentrationsförmåga och effektivitet.
 • Utvecklar egenskaper som behövs vid motivering samt vid ledarskap.
 • Kreativitet och större produktivitet. Ju starkare och finkornigare energifältet är, desto högre energifrekvenser kan healern använda och desto bättre resultat kan man få till stånd.
 • Det blir lättare att ställa upp planer och målsättningar.
 • Bättre kommunikationsförmåga och förståelse människor emellan. Man kan också neutralisera negativ energi i en arbetsgemenskap, samt förändra negativa tankar och handlingssätt, och på det sättet uppnå en fungerande arbetsgemenskap.

Andra tillämpningsområden:

 • Pranic Healing är ett ypperligt komplement till förstahjälps kunskaper.
 • Preventiv hälsovård
 • Bättre människorelationer
 • Förbättrande av ekonomin
 • Självkontroll och sinnesro i svåra situationer.
 • Helande av traumatiska minnen.
 • Ökning av intuition och empati.
 • Att stärka den inre kraften på ett tryggt sätt.