pranichealingfinland_062-banner

Pranic Healing för emotionell och mental hälsa (nivå 3)

Denna kurs är den tredje healingkursen i ordningen. Här fokuserar vi på att behandla negativa känslor, tankar och tankemodeller. Kursen är viktig, för mentala och beteendemässiga problem är mycket vanligt nuförtiden. Dessutom har uppskattningsvis 80-90% av fysiska sjukdomar sitt ursprung i emotionella och mentala energiblockeringar.

Negativa känslor och traumatiska upplevelser finns kvar i auran och i chakran som negativa tankemodeller och negativ emotionell energi. Det är vanligtvis svårt att bli av med dessa, vilket betyder att behandlingsperioderna i traditionell psykoterapi tar månader, ibland år, i anspråk. Med hjälp av Pranic Healing -tekniker kan klienten få relativt snabb hjälp att bli av med denna typ av djupt ingrodda energier.

Under kursen lär du dig:

  • Använda energi på mycket höga frekvenser.
  • Fördjupad kunskap om chakra-anatomi och energier.
  • Rengöra energikroppen från negativa känslor (stress, ångest, svartsjuka, ilska, sorg), negativa tankar, depression, bittra minnen, traumatiska upplevelser.
  • Rengöra och neutralisera sådan negativ energi som orsakar depression, panikångest, tvångssyndrom och olika typer av missbruk och beroendeproblematik,
  • Rengöra mat, föremål och utrymmen från negativ traumatisk energi.

För att kunna delta bör du ha avlagt Färgenergikursen (= nivå 2) och gjort minst fem Pranic Healing behandlingar med färgtekniker.

Du hittar datum för nästa kurs i händelsekalendern.

Kursen är 2 dagar lång och priset är 4700 kronor (inkl moms).

Anmälning och frågor: hannele@pranica.fi


”Pranic Psycotherapy is a powerful tool in healing psychological ailments and can be used to complement clinical psychology and psychiatry.” – Master Choa Kok Sui