pranichealingfinland_034-banner


Pranic Healing® är en långt utvecklad och vältestad energimedicinsk vårdform, utvecklad av Master Choa Kok Sui. Där används reningstekniker och prana för att förändra och balansera energiprocesserna i kroppen. Prana kommer från språket sanskrit och betyder livskraft eller bioenergi. Denna osynliga kraft håller vår fysiska kropp vid liv och hjälper att upprätthålla god hälsa.
Kineserna använder för detta ordet Chi, och japanerna Ki. Hebreiskan använder här benämningen ”Ruah” = ”livets andning”.

Pranic Healing är en enkel, men dock väldigt effektiv healingform. Den grundar sig på principen att vår kropp är ett levande system, som själv kan bota uppkomna fel och återgå till hälsa. Helandeprocessen accelereras då energi från naturen (dvs sol-, jord- och luftprana) absorberas av kroppen för att reparera kroppens fysiska och emotionella obalans. I Pranic Healing använder man sig också av frekvenser som är högre än naturens energier.

Alla som vill kan lära sig Pranic Healing. För själva behandlingen behövs inga apparater, mediciner, man rör inte ens vid den fysiska kroppen. Pranic healern jobbar med energikroppen, varifrån den friska, helande informationen sedan flyttar över till den fysiska kroppen. Vår energikropp ( auran) är en gjutform för vår fysiska kropp, och den omsluter och fyller den fysiska kroppen. Vårt energisystem tar emot energi från omgivningen, absorberar den och sprider ut den i kroppen, till alla muskler, organ, körtlar mm.

Denna energi inverkar också på våra känslor, vår förmåga att hantera stress, människorelationer och t.o.m på vår ekonomi.

Välkommen till denna intressanta energivärld som omger oss och bekanta dig med metoderna i Pranic Healing!

 

”In Ancient times, Pranic Healing could only be practiced by an elite few. My job was to develop a very effective healing system, which ordinary people could learn in just a short period. Anybody can practice pranic healing now. The knowledge of being able to deal with simple ailments is quite empowering.”

-Master Choa Kok Sui

 

Pranic Healing är inte till för att ersätta skolmedicinen utan komplettera den.

I själva verket kan Pranic Healing erbjuda avsevärda fördelar tillsammans med skolmedicinen och andra terapiformer.
Trots att man med Pranic Healing kan bota många problem, ibland t.o.m. mycket snabbt, vill vi ännu poängtera, att vid allvarliga och långvariga sjukdomar är det alltid orsak att uppsöka en läkare! 

VAD ÄR SPECIELLT MED PRANIC HEALING?pranichealingfinland_030

Vilka skillnader och vilka gemensamma drag finns det mellan Pranic Healing och andra healingformer?

 

 • I Pranic Healing fokuserar vi oss på att rengöra hela energisystemet (chakran, meridianer opch energin i organen i kroppen) noggrant innan vi tillför mera energi.
 • Före rengöringen skannar vi – alltså vi känner efter, kartlägger, klientens energisystem med händerna – var det eventuellt finns för lite energi, blockeringar, orenheter eller energi av dålig kvalitet.
 • I behandlingen använder vi färgenergi, som vibrerar på olika frekvenser och som därmed har olika egenskaper och som syns som olika färger av den som kan se energier.
 • Egenvård är också en mycket viktig del av Pranic Healing, för om man inte mår bra, så orkar man inte ta hand om andra; man tappar bort riktningen i livet och man kan inte fullt fokusera på sin andliga utveckling. Att växa som människa och att jobba med sig själv är en viktig del av Pranic Healing, för just negativa känslor och tankar är den gråa energi som lamslår vårt energisystem.
 • Pranic Healing är också en enorm källa till andlig kunskap. Tvillinghjärtmeditationen samt meditationerna, övningarna och föreläsningarna i Arhatic Yoga ger deltagarna såväl ny kunskap som erfarenhet.
 • Under undervisningen i Pranic Healing poängteras kritiskt och klart tänkande.
 • I Pranic Healing kan man också använda utöver färgenergi både halvädelstenar, ljud (mantror), visualiseringstekniker, tankekraft, olika slags energiskydd mm.
 • Med Pranic Heling metoder kan vi både lindra problem och förebygga dem. Vi sköter om människor, men också om djur, växter, trädgård; vi gör healing åt utrymmen, områden, hus, föremål; och vi förstärker våra önskningar och materialiserar våra målsättningar med hjälp av energi.
 • Teknikerna med färgenergi och energihygien från Pranic Healing kan väl kombineras med andra behandlingsformer (t.ex. massage, zonterapi, akupunktur mm) och på detta sätt snabbare uppnå resultat.
 • Att hjälpa andra och att delta i olika välgörenhetsprojekt är också en bärande tanke inom Pranic Healing.
 • Pranic Healing Sverige har som bakgrundstöd det internationella institutet: Institute for inner studies. Institutet ordnar skolning och retreater, samt sänder lärare på master-nivå för att hålla ”higher courses” i olika länder. Genom det internationella healingprotokollarkivet får vi pranic healers lätt tillgång till nya Pranic Healing -protokoll.

De effektiva metoderna och tydligheten i Pranic Healing undervisning samt möjligheten till bättre livskvalitet lockar många att komma med. Människor med olika slags bakgrund har deltagit i våra kurser: hälsovårdspersonal, ingenjörer, lärare, tränare, arkitekter, försäljare, städare, präster, jurister, arbetsledare, företagare, föräldrar med små barn, konstnärer, terapeuter…

Bekanta dig även med Pranic Healing institutets engelska hemsidor: www.globalpranichealing.com

Pranic Healing utbildningen i Sverige verkar under det internationella Institute for Inner Studies och våra utbildare är auktoriserade från detta institut. Efter avslutad kurs får deltagarna ett certifikat försett med institutets emblem.