pranichealingfinland_044-banner


Orsaken till de flesta problem, oberoende av om de syns i den fysiska kroppen eller om de är emotionella eller psykiska, finns i kroppens energisystem. Genom att göra healing åt personens energikropp kan man påskynda tillfrisknandet, för energikroppen och fysiska kroppen har ett starkt samband med varandra.

När man förstår energins inverkan på människans hälsa, tanke och hela väsendet, kan man med Pranic Healing få till stånd positiva förändringar på många områden i livet: i mänskliga relationer, i stämningen i hemmet och på jobbet, i barnuppfostran, i uppnåendet av egna mål och i balansen i livet. Det här visar hur mångfaldiga och djupa teknikerna inom Pranic Healing är!

Auror och energifält

Eterkroppen, dvs bioplasmiska kroppen, kallas ofta allmänt ”energikropp”. Den omsluter den fysiska kroppen, men finns också inuti den, samt kontrollerar fysiska kroppens funktioner och organ. I eteriska kroppen finns energikanaler, meridianer, längs med vilka kroppens vitaliserande kraft cirkulerar. Det kan finnas blockeringar och brist på energi i eterkroppen, som då bildar en orsak till uppkomsten av sjukdomar.

I människokroppen finns flera lager av energifält, dvs auror. Dessa talar vi om på Pranic Healing kurs 1 (grundkursen ): inre aura, hälsoaura och yttre aura. På de högre kurserna talar vi om på eterkroppen, känslokroppen (astralkroppen) och tankekroppen (mentalkroppen). På kurser som behandlar andlig utveckling inom Pranic Healing går man ännu djupare in på människans energisystem.

Chakran

dd18fd0faabb90fa50507b8e47d20bf2-2

I vårt energisystem finns chakran, som kontrollerar den fysiska kroppen, men också tankar och känslor. Chakran fungerar som ”ventiler” i energikroppen, genom dessa strömmar energin in och ut. De distribuerar också enrergi (bränsle) till olika delar av kroppen, så att de kan fungera bra.

Varje chakra ger information till den fysiska kroppen och till psyket. Som exempel kan vi nämna solar plexus -chakrat, som kontrollerar funktionen i de flesta inre organ. I solar plexus lagras också lägre känslor som hat, irritation, avundsjuka mm. Om man försöker kväva dessa känslor, blockeras chakrat. Detta kan fysiskt kännas som spänning, som en klump, eller som ömhet i området kring övre magen, alternativt kan det också kännas som smärta i bröstet. Medicinskt är dylika tilltäppningar, förorsakade av känslor, svåra att påvisa, för obalans i energin syns inte på röntgen eller i ultraljud.

Det energifält som omger oss påverkar oss på många plan: vår fysiska- och mentala hälsa, vår emotionella balans eller obalans, ekonomi och pengar, vår framgång i arbetslivet, och våra människorelationer.
Hur bra energifältet fungerar bestäms av kvaliteten i den, men också av storleken, styrkan, klarheten, och renheten i chakran.
Chakrasystemet är också vår port till högre medvetandenivåer.

Under Pranic Healing -behandlingar koncentrerar vi oss oftast på de 11 största chakran. I själva verket finns det många fler chakran i människans energikropp, och i vissa healingprotokoll rekommenderar att behandla också några av kroppens mindre chakran.

Vardagen och stressen, ens egna och andras tankar och känslor, processerad mat och många, många andra saker inverkar på hur ren energikroppen hålls.

Mitkä ovat seuraukset energiakentän tukkoisuudesta?

 • Tröga tankar
 • Kaotiskt känsloliv
 • Olika slags sjukdomar
 • Dåligt immunförsvar
 • Kroniska hälsoproblem
 • Minskad livskraft
 • Trötthet och kraftlöshet
 • För tidigt åldrande
 • Hög stress nivå i kroppen, som kan medföra okontrollerbara situationer
 • Långsam andlig utveckling
 • Avsaknad av materiell framgång
 • Upprepade problem i mänskliga relationer
 • Svårigheter att uppnå mål och förverkliga sina önskningar.

Med Pranic Healing behandlingar kan man neutralisera blockeringar och stärka energikroppen så att man kan må bra och leva lycklig.