pranichealingfinland_071-banner


Vi själva och allt omkring oss är energi. Denna energi är tyvärr ofta av dålig kvalitet. När vi kommer i kontakt med dålig energi, inverkar det negativt på oss: vi kanske känner trötthet, irritation eller huvudvärk. Den som jobbar på en stressfylld arbetsplats bör ta detta i betraktande. Inom Pranic Healing finns det tekniker, hur man rensar bort dålig energi från energikroppen och också metoder att förebygga negativ energismitta.

Under dagen kan vi komma i kontakt med dålig energi från omgivningen men också från andra människor. Om man exempelvis vistas i ett rum där någon person är verkligt arg, kan dennas negativa känslor och tankar fylla energifälten också på de övriga personerna i rummet. Det här kan kännas obekvämt för andra personer i rummet, och den som är känslig, tar då omedvetet avstånd från den arga personen.

Smitta av dålig energi kan man få via:

  • Andras negativa känslor och tankar.
  • Umgänge med fysiskt allvarligt sjuka eller psykiskt instabila personer. Viktigt att minnas att det händer lättare att vi blir smittade av enerier från en person med psykisk obalans vars energifält är i obalans än att smittas av en bakterieinfektion. Många socialarbetare, psykologer och mentalvård personal råkar lätt ut för smitta av detta slag utan veta om det. Dålig energi av detta slag ackumuleras med tiden i kroppen och syns som trötthet och irritation mm.
  • Av omgivningens dåliga energi. Sådant förekommer t.ex på en arbetsplats med mekanisk ventilation, det som kallas syndrom av ”sjuk byggnad”, och som ofta visar sig som låg produktivitet och kronisk trötthet och stor sjukfrånvaro bland personalen. På sjukhus finns också ofta mycket dålig energi. Den härstammar från patienternas sjukdomsenergi och ångest. Sjukvårdspersonal skulle orka mycket bättre om de använde sig av Pranic Healing!

Negativa energivibrationer lagras i människans energifält och förorsakar med tiden obalans på alla områden i människolivet, också i hälsotillståndet. När energifältet är svagt och nedsmutsat, sinar krafterna och livsglädjen försvinner. Då händer det, att kroppens naturliga och automatiska välbefinnande-mekanism försvagas.

Energihygien:

Genom att sköta om sin energihygien kan man påverka hur man mår och orkar. Pranic Healing behandlingar och Tvillinghjärtmeditation är effektiva sätt att hålla sin energikropp ren och välfungerande, men även andra enkla medel hjälper i vardagen:

  • Salttvätt: Tvätta dig med salt i duschen (ca 2-3 dl vanligt matsalt räcker att tvätta hela kroppen med). Gnid in salt i huden ett par minuter och skölj bort. Saltet neutraliserar dålig energi och rengör energikroppen.
  • Prana-andning: Andas in medan du räknar till 7, håll andan och räkna till 1, andas ut medan du räknar till 7 , håll andan räkna till 1. Fortsätt med det här i 3-5 minuter. Det här rengör solar plexus och lugnar sinnet. Efteråt rör lite på dig och andas normalt.
  • På Pranic Healing -kurser lär du dig många användbara, enkla sätt att hålla energierna rena, så som mantror, rökelse, streching och yogarörelser och mycket annat.