pranichealingfinland_028

Under en Pranic Healing behandling rör man inte vid klientens fysiska kropp, utan behandlingen riktas på klientens energisystem, dvs auror och chakran. Energisystemet verkar som modell för den fysiska kroppen och känslorna. Kroppen formas efter informationen i energikroppen.

Pranic Healing behandling:

I början av behandlingen frågar healern om problemen, sjukdomarna och de olika symptomen som klienten har. I början av healingprojektet är det nyttigt för healern att veta om de fysiska besvären är akuta eller kroniska, samt eventuell diagnos av läkare och eventuell medicinering. När de gäller emotionella eller psykiska problem kanske man inte vill berätta alla detaljer kring sin ohälsa, men det här hindrar inte healingen. Genom att skanna energisystemet kan healern få information om vad som inte fungerar i kroppen och som behöver healing. Healingen går dock snabbare om healern får så mycket in formation av klienten själv som möjligt.

Före behandlingen går man också igenom vad klienten önskar för vårdresultat: vad är målet för tillfrisknandet? Detta hjälper vid mätandet av resultaten medan vårdprojektet fortskrider. Dessa mål kan senare justeras när klientens tillstånd har blivit bättre. Det är viktigt är att den vårdade själv tror att målet är möjligt att uppnå.

Under behandlingen skall klienten sitta (eller ligga), med handflatorna vända uppåt i famnen och andas lugnt. Under behandlingen kan man få olika känningar eller upplevelser (varmt, kallt, minnen, känslor. Om någonting känns otrevligt, tala om det för healern, hon kan hjälpa dig. Ibland somnar man under behandlingen, men det är bra, avslappningen bidrar till en djupare healing.

I början av behandlingen scannar healern klientens energisystem för att hitta blockeringar eller ställen med för lite energi. Sedan rengör healern blockeringarna och tillsätter energi på de ställen där energin är svag. Känsliga personer kan känna vibrationer i sitt energifält under behandlingen, men alla känner det inte. Det här påverkar dock inte effekten av vårdresultatet. I behandlingsrummet på golvet finns också ett ett tvättfat eller en hink med vatten och salt. Det är dit den dåliga energin sätts för att neutraliseras där. Healern sprayar också sina händer under behandlingen, för att hålla sina händer rena.

Efter behandlingen skall man ogärna duscha eller bada på 12 h, så att den energi man givits under behandlingen hinner absorberas av kroppen.

För lindrigare sjukdomar och besvär räcker det med ett par behandlingar, för allvarligare problem behövs behandling flera gånger i veckan i flera veckor eller månader, ibland t.o.m år. Healern ger också instruktioner för egenvård för att stöda behandlingen, i form av t.ex meditation, motion, andningsövningar eller saltbad/dusch.

Healing kan ges både som närvård eller på distans.

Pranic Healing kan mycket väl kombineras med traditionell västerländsk medicin och eller med andra vårdformer. Pranic Healing ersätter inte skolmedicinen och läkarhjälpen, utan är ett bra komplement.

Vid allvarliga sjukdomar kontakta alltid en läkare.